Nästa artikel

  • "Har man diagnostiserad eller odiagnostiserad adhd ihop med typ 1-diabetes blir det ofta problematiskt att klara sig själv under ungdomsåren", säger Charlotte Nylander.

  • Charlotte Nylander är sedan 2017 barnhälsovårdsöverläkare inom Region Sörmland.

Premium Att skapa och upprätthålla rutiner är en del av problematiken vid adhd. För personer som därtill har den krävande och kroniska sjukdomen typ 1-diabetes blir vardagen extra tuff. Special Nest har intervjuat barnläkaren Charlotte Nylander som med sin doktorsavhandling sätter strålkastaren mot hur vården kan bli bättre på att hjälpa de som drabbas.

Charlotte Nylander var läkare i barn- och ungdomsmedicin på barnkliniken vid Mälarsjukhuset när idén till hennes avhandling föddes. Hon undrade varför vissa av hennes patienter med typ 1-diabetes klarade av sin diabetesvård bättre och andra sämre. I juni 2016 disputerade hon vid Uppsala universitet med en avhandling i vilken hon bland annat undersökte inverkan av adhd hos ungdomar som har diabetes och den neurospykiatriska diagnosen. Avhandlingen består dels av ett frågeformulär so

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons