Nästa artikel

  • Psykiatern Lena Nylander menar att psykiatrin håller på att förvandlas till en diagnosfabrik.

Premium Inom psykiatrin har skett en glidning som innebär att alltmer av det diagnostiska arbetet lämnas över från psykiatriker till psykologer. Det menar psykiatern Lena Nylander som är kritisk till att psykiatrin håller på att bli en ”diagnosfabrik” med växande köer till adhd- och autismutredningar. Special Nest har intervjuat henne.

Under ett par år har media återkommande rapporterat om de växande köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Det handlar oftast om köerna till utredning av eventuell adhd eller autism och en snabb sökning på internet ger ett stort antal träffar på artiklar om hur patienter drabbas. Även Special Nest har skrivit om köerna och om hur allt fler söker hjälp via privata aktörer eller utomlands. I annan fackpress, såsom i Psykologtidningen och Läkartidningen, debatter

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons