Nästa artikel

  • Björn Roslund är psykiater inom Region Skåne.

  •  Nima Widestedt är psykolog på Alm Psykiatri.

  • Jenny Pripp är aktiv inom Attention i Malmö.

  • Jessika Forslund genomgick en adhd-utredning i Danmark och är nöjd, men tycker att det är skrämmande att många måste söka hjälp utomlands.

  • Genrebild.

Premium Det finns ett stort missnöje med de långa väntetiderna till neuropsykiatriska utredningar. Det framkommer av en enkätundersökning som Riksförbundet Attention nyligen har gjort bland sina medlemmar. Över hälften av deltagarna hade väntat i mer än sex månader och de som hade fått hjälp inom ett halvår hade ofta fått det via privata aktörer – eller i Danmark. Special Nest har intervjuat flera berörda för att få en bild av situationen.

– Jag tycker självklart att Sveriges regioner borde klara av att ta hand om sina patienter själva, men det är långa köer till adhd-utredning och det fria vårdvalet gör att alla kan söka dit de vill. Fördelen i södra Sverige är att vi ligger nära Danmark och jag har mött flera som sökt sig till Köpenhamn för utredning, säger Jenny Pripp, styrelsemedlem inom Attention Malmö. Jenny Pripp stod själv länge i kö för utredning i Region Skåne, men valde till sist en privat aktö

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons