Nästa artikel

Tålamod, glädje och flexibilitet är viktiga ingredienser om alla ska kunna vara med på gymnastiken. "Det ska vara lustfyllt, och alla behöver inte göra likadant. Jag lägger inget värde i att vara 'polis'" säger Jessika Falk, ledare för en Alla kan gympa-grupp i Örebro, där många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar medverkar.

Jessika Falk har tävlat i truppgymnastik på riksnivå och är en av dem som brinner för att träna barn med funktionsnedsättningar. Som tränare i AGF Örebro märkte hon för flera år sedan att många som hon tränade hade NPF-diagnoser som Aspergers syndrom, adhd, add eller autism. Det gällde särskilt bland pojkar.

– De slogs ut eller kom inte in i föreningen. Jag färgkodade vissa övningar efter svårighetsgrad och bröt på så vis ner övningarna i olika steg, och då funkade det, säger Jessika Falk.

Hon valde även att filma pojkarna när de gjorde volter. Sedan fick de titta på dem efteråt och se vilka förbättringar som kunde göras. Lite grann som snowboardåkare och skidåkare brukar göra. Instruktioner med bildstöd.

– Många barn med NPF vill ha en visualisering och ser sig gärna själva på TV. De killar som jag tränade var mellan sju och femton år. De gillade inte att stå på led. De ville köra klart snabbt och sedan göra ”highfive”, säger Jessika Falk.

 

Disciplin och hårt arbete premieras traditionellt.
Jessikas lyhördhet och fingertoppkänsla för olika personers behov av stöd under träningen har gett henne massor av positiva reaktioner. Men hon kände sig också motarbetad under sin tid som pojkgruppstränare. Jessika Falks egna idéer om en anpassad träning för gruppen gick delvis i strid med det traditionella arbetssättet i en gymnastikförening där disciplin, tålamod och hårt arbete premieras. För Jessika Falk är det i stället glädjen inom sporten som hon vill bejaka.

– Jag fick inte så stort gehör för mina idéer. Jag ledsnade och hoppade av pojkgruppen för tre år sedan, säger hon.

 

Fokus på glädje
Inför höstterminen 2014 blev Jessika Falk inspirerad att starta upp Alla kan gympa-projektet som vänder sig till barn med funktionsnedsättningar. Konceptet är etablerat i Skåne, och Jessika Falk tog konceptet till AGF Örebro och gjorde tillsammans med två andra tränare vissa förändringar för att passa för alla deltagare. I början kom det fem barn men nu är gruppen uppe i 16, vilket Jessika tycker är maximalt.

– Vi ålar, kryper, hänger och stödjer. Sedan lägger vi på saker. Det ska vara lustfyllt. Jag fokuserar på glädje och då får man mycket gratis, understryker Jessika Falk.

Det råder ordning under träningspasset men med en stor frihet att prova på olika moment eller till och med gå ifrån gympasalen till en närliggande sal för att prova annan träning. Tålamod och flexibilitet är viktigt, menar Jessika Falk.

– En del är ljudkänsliga eller ljuskänsliga och kan vara trötta. Alla behöver inte göra likadant. Jag lägger inget värde i att vara ”polis”, säger Jessika Falk.

 

Vänner på fritiden
Barn med utvecklingsstörning, rörelsehinder eller motoriska svårigheter tillhör inte dem som man brukar förknippa med tävlingsgymnastik men det har gått så bra att gruppen kunnat vara med på en uppvisning.

– Publiken fick inte applådera. Barnen i gruppen fick vara först och de fick komma och se hallen innan uppvisningen. De som ville fick även ta med sig paddor och fotografera hallen för att minska oro. Och informationen skickade jag ut i god tid innan, säger Jessika Falk.

Deltagarna i Alla kan gympagruppen träffas också utanför gymnastiken och gör andra aktiviteter, såsom minigolf och bad. Även föräldrarna träffas och umgås på fritiden, berättar Jessika Falk.

– Vidare har vi bjudit in olika yrkeskategorier att komma och visa upp sig, vi kallar det ”jobb-taste”. Brandkåren har hälsat på oss, visat sin bil och pratat om hur de jobbar.

Den positiva responsen som Alla kan gympa-gruppen har fått i Örebro tar Jessika Falk med ro. Hon har visserligen läst en del böcker om psykologi men har inte gått några särskilda kurser för att lära sig mer om NPF och andra funktionsnedsättningar.

– Jag tycker inte att jag gjort så mycket annat än det som är självklart, säger hon.

Alla Kan Gympa

Alla kan gympa är ett koncept inom Svenska Gymnastikförbundet som erbjuder gymnastik för barn och ungdomar med rörelsehinder och/eller speciella behov. AGF Örebro har till höstterminen 2014 startat upp en Alla Kan Gympa-grupp med Jessika Falk som ledare och huvudtränare. Jessika Falk har lång erfarenhet av att leda gymnastikträning för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Källa: Svenska gymnastikförbundet

Läs mer: 

Annons