Nästa artikel

Premium För den som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är det ibland svårt att känna sig hemma i fritidsaktiviteter, inte minst i idrottsvärlden. Vad görs inom idrotten för att ta hand om barn och ungdomar med NPF? Special Nest har kartlagt förbundens inställning.

Trots att andelen föreningsaktiva svenskar minskar, är ungdomsidrotten välmående. över 1,2 miljoner svenska barn och ungdomar är medlemmar i minst en idrottsförening. Men är den organiserade idrotten till för alla? Idrottsintresserade barn och ungdomar med NPF kan stöta på problem. Det är nämligen inte alla tränare som har en förståelse för de beteenden som hänger samman med vanliga funktionsnedsättningar. – Våra medlemmar känner att det är svårt att hitta en aktivitet d

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration

Läs mer: 

Annons