Nästa artikel

Premium Den som har fyllt 18 år och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd av ett personligt ombud. Ombudet arbetar utifrån klientens önskemål och bistår bland annat i kontakten med myndigheter som socialtjänst, primärvård och psykiatri. Målet är att hjälpa till att bidra till att klientens vardagsliv blir så bra som möjligt.

I samband med att psykiatrireformen infördes 1995, tillkom den nya verksamheten med personliga ombud i kommunerna. Grundtanken med reformen var att personer med psykisk sjukdom skulle integreras mer i samhället, men den har i efterhand kritiserats eftersom utsatta personer också riskerar att bli mer isolerade. Som en kompensation kom insatsen med personliga ombud till. Kommunen är huvudman för verksamheten, och Socialstyrelsen har i sin tur uppdraget ett följa upp arbetet som utförs i kom

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons