Nästa artikel

  • Tone Persson, som jobbar som boendestödjare, brinner för sitt yrke.

Att se personer växa, bryta sin isolering och få en bättre tillvaro. Det är några skäl till varför Tone Persson brinner för sitt jobb. Hon arbetar som boendestödjare och samordnare på Stöd och Resurs Boendestöd i Solna. Special Nest har varit på besök.

En ljushårig kvinna går genom rummet som har biljardbord och pingisbord fram till ett köksutrymme. Hon stannar och gör en svepande gest med armarna över köksbordet.

– När det närmar sig högtider brukar vi ibland bjuda in våra klienter och ha gemensam frukost eller fika. Det är väldigt uppskattat, säger hon.

Tone Persson jobbar på Stöd och Resurs Boendestöd. Deras uppgift är att ge ett individanpassat och behovsstyrt stöd i hemmet till personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bland annat autismspektrumtillstånd. Tanken är att de ska stödja och motivera klienten till ökad självständighet i vardagen, till exempel när det gäller att hantera ekonomin, laga mat, städa eller delta i sociala aktiviteter. Verksamheten har funnits i Solna sedan 2011 och inbegriper också kortidsverksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. När Special Nest besöker företaget en fredagseftermiddag i mars vilar en lugn stämning över lokalerna. Tone Persson har precis haft besök av några klienter. De har fikat tillsammans och diskuterat olika samhällsfrågor. De sociala mötena är en viktig del av arbetet för att ge klienterna en känsla av gemenskap och tillhörighet.

– I dag var det en av killarna som frågade de andra om de ville träffas och göra någonting ihop i helgen. Det kändes väldigt bra! Det vanliga är ju att de sitter helt ensamma på helgerna och även under veckorna. Men genom att de träffas här uppmuntras de även till att umgås på fritiden och har börjat ta mer kontakt med varandra. Det värmer verkligen i hjärtat, säger hon.

 

Gör saker med, inte åt, klienten
På Stöd och Resurs Boendestöd i Solna har man just nu 22 klienter. Det är personer mellan 22-55 år som har någon form av neuropsykiatrisk diagnos och som har rätt till boendestöd, enligt LSS och SoL.

Gemensamma nämnare för personerna är att de har det svårt i livet och ofta är väldigt ensamma, vanligen utan vare sig arbete eller social gemenskap. Vissa kanske behöver extra hjälp med att ta hand om och städa i hemmet, medan somliga behöver stöd när det gäller matlagning. Andra ligger efter i ekonomin och har fått betalningsanmärkningar. Eller så behöver man hjälp med alla saker.

Boendestödjaren stöttar när det gäller allt från veckoplanering, tvättning och städning till budgetarbete, matlagning och kontakt med myndigheter. Klienten har en biståndshandläggare genom kommunen som tar kontakt med företaget som erbjuder boendestöd. Ibland kan det även vara klienten själv eller anhöriga till denne som tar kontakt. Därefter upprättas en beställning och en genomförandeplan mellan parterna.

– Vi hjälper till med det mesta. Men vi gör inte saker åt klienterna, vi gör saker med klienterna. Målet är att personerna i framtiden ska bli så pass självständiga att de klarar sig själva, säger hon tillägger:

– För en boendestödjare är dagarna väldigt olika. Det kan vara så att man åker till en klient med planen att man ska städa eller laga mat. Men då kanske man i stället tar en promenad i parken ifall klienten har en sämre dag och inte har orken till det som är inplanerat.

 

Bygga upp en relation och skapa förtroende
Tone Persson pekar på väggen. Där hänger Städboken – en handbok för dig som tycker städning är krångligt och tråkigt. Det är bara ett exempel på ett pedagogiskt material som Stöd och Resurs har utvecklat och som används i den dagliga verksamheten. Många av personerna har vanligen svårt att automatiskt ta tag i städningen och tvättningen hemma. Städboken kan då bli någonting som ger åtminstone lite motivation och energi för uppgiften. En välbehövlig skjuts framåt.

– Vi brukar ibland hänga upp olika pedagogiska arbetsmaterial och instruktioner på kylskåpet hemma hos våra klienter, som en påminnelse och ett stöd, säger Tone Persson och ler.

Klienterna har boendestöd på allt från två till tio timmar i veckan – beroende på vad som står i beställningen. Då kan de träffas antingen hemma, eller i Stöd och Resurs lokaler. Tone Persson berättar att många föredrar att börja träffas på kontoret tills man har byggt upp en relation – därefter är det enklare för klienten att ses hemma. Men det är också vanligt att klienterna vill ses i Stöd och Resurs lokaler för att de då får komma ut och känna gemenskap: fika, låna böcker, använda datorn.

– Inom vår verksamhet vill vi inte vara så fyrkantiga när det gäller tidsaspekten. Våra klienter kan ha kortare kontakt med oss på telefon eller sms även utanför den ordinarie tiden i schemat. På det sättet bygger vi förtroende.

 

Väldigt glädjande arbete
En återkommande problematik för många personer som har boendestöd är att de har trassel med sin ekonomi. De har ingen struktur för att betala räkningar. Följden blir ofta betalningsanmärkningar och skulder.

Tone Persson berättar att hon ibland har kommit hem till en klient den första gången och mött högar med obetalda fakturor. Då hjälper Stöd och Resurs personen med att få ordning på sin ekonomi, bland annat genom att ringa runt till företagen och fråga om en avbetalningsplan.

– Detta gör vi också med, inte åt, klienten. Vi brukar ha på högtalarfunktionen när vi ringer så kan de också delta i samtalet. När man väl har kommit igång brukar klienten kunna bli självgående när det gäller att betala räkningar, men ibland måste man påminna dem, säger Tone Persson.

Vissa klienter har boendestödet en begränsad tidsperiod, andra kan få under en längre tid, beroende på behovsbilden. När genomförandeplanen upprättas definierar man också ett par olika mål: till exempel att personen ska få ett fungerande hemliv med en ordnad ekonomi. Med jämna mellanrum är det uppföljningsmöten mellan biståndshandläggaren, klienten och boendestödjaren där man tittar på vilka mål som har uppfyllts och vilka som återstår. Då kan det vara så att klienten har lärt sig att exempelvis städa, tvätta och laga mat mer självständigt, samtidigt som det kan finnas andra mål som ännu inte har uppfyllts och därför behöver personen fortsatt stöd.

– Det som är fint med att jobba som boendestödjare är att man hjälper andra. Jag får se människor göra framsteg och gå från att vara isolerade och ensamma till att bli en del av samhället och ha en fungerade vardag. Det är väldigt glädjande. Det är roligt att lära ut dessa praktiska vardagssaker, samtidigt som klienterna i sin tur lär mig väldigt mycket. Jag brinner för det här yrket!

Annons