Nästa artikel

  • Gunilla Radu hoppas att Socialstyrelsen ska granska och godkänna neurofeedback så att metoden kan bli ett komplement vid behandling av npf.

  • Nallen är uppkopplad och surrar till då och då för att även känseln ska vara involverad vid neurofeedback.

  • Gunilla Radu är vd och neurofeedbackterapeut på Nordic Center of Neurofeedback i Malmö.

Premium Neurofeedback är en metod för att träna hjärnan genom dess egen aktivitet. Via sensorer kan hjärnvågorna avläsas och omvandlas till feedback som belönar hjärnan. Det kan hjälpa vid stress, koncentrationssvårigheter och sömnproblem, menar Gunilla Radu, vd och terapeut på Nordic Center of Neurofeedback i Malmö. Special Nest har besökt kliniken.

Neurofeedback är ett fysiskt träningsprogram för hjärnan, där sensorer avläser hjärnans mönster för att bidra till bättre funktion och balans. Så beskriver Gunilla Radu metoden som hon menar hjälper vid symtom som sömnproblem, stress och koncentrationssvårigheter vilka ofta förekommer vid olika neuropsykiatriska diagnoser, såsom adhd, add och autism. – Jag tar emot barn, unga och vuxna och ger behandling för symtom på en hjärna på högvarv. Jag utgår från de problem som p

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons