Nästa artikel

”Hjärnan är gjord för multitasking. Det tar vi vara på i neurofeedback”, säger Siegfried Othmer, grundare av Othmermetoden. I maj 2015 höll han för första gången i Sverige sin utbildning i neurofeedbackträning.

På hotell Mercure i Malmö har ett trettiotal personer från England, Finland, Norge, Danmark och Sverige samlats. De är alla deltagare på EEG institutes utbildning ”Professional basic course in neurofeedback.” De är sjuksköterskor, psykologer, socialarbetare, läkare eller anhöriga till någon med funktionsnedsättning. I sällskapet sitter också ett före detta tennisproffs som nu tränar ungdomar som hoppas bli framtidens tennisstjärnor.

Det är fjärde året grundutbildningen i Othmers metod hålls och den lockar varje år mellan 20-30 personer. Utbildningen pågår fem dagar och syftar till att lära ut de teoretiska grunderna i neurofeedback, samt att lära sig och prova på metoden praktiskt. Efter avslutad kurs utlovas att deltagaren har så pass mycket kunskaper att hen säkert och effektivt kan implementera neurofeedback som metod i sin dagliga verksamhet. Initiativtagaren till att utbildningen i år, för första gången, hålls i Sverige är Gunilla Radu, en av Sveriges få utbildade neurofeedbackterapeuter.

– Efter de här utbildningsdagarna kan man basen, då kan man börja testa lite hemma och kanske på bekanta tills man övat upp sig. Sedan kanske man kan börja ta emot klienter, men det behövs mer utbildning och framförallt erfarenhet för att kunna metoden. Mitt råd är att man genomgår grundutbildningen ytterligare en gång efter ett år. Det väcks så många frågor när man väl är igång med arbetet, säger Gunilla Radu.  

 

Egen erfarenhet
Utbildningen anordnas av EEG-institute som grundats av Siegfried och Susan Othmer, två av pionjärerna när det kommer till att tillämpa metoden. I över 30 år har Siegfried och Susan arbetat med och utvecklat neurofeedback i form av Othmermetoden.

Siegfried Othmer själv introducerar utbildningen.
– Ni ska få möjlighet att lära er en effektiv och resultatbaserad arbetsmetod utan att behöva ta en ny examen från universitetet, säger han.

Siegfried Othmer är PhD, BCIAC, och chief scientist på EEG-institute men också pappa till Brian, som hade stora beteendeproblem som barn och diagnostiserades med inte mindre än åtta olika diagnoser, däribland Asperger syndrom och epilepsi.

– Ett barn på 10 000 hade samma kombination och just detta barn skulle komma att bo i mitt hus, skämtar Siegfried Othmer. Brian hade redan som liten våldsamma beteendeproblem och sociala och emotionella problem då han var totalt utom kontroll, parallellt med att han var världens finaste pojke. Vi greppade efter alla halmstrån, som alla föräldrar gör, och på så sätt kom vi i kontakt med neurofeedback. Människor omkring oss trodde att vi var tokiga. Det kostade massor, men det spelade ingen roll. Vi var tvungna försöka.

 

Utvecklar olika förmågor
Det blev en vändpunkt i Brians liv och med neurofeedback som träning förbättrades hans beteende samt kognitiva- och sociala förmåga. Brian studerade datavetenskap och matematik på college och var en av de bästa i sin klass. Under hela den tiden kom han också att fortsätta sin neurofeedbackträning, och samtidigt hjälpte han familjen att utveckla tekniken kring neurofeedback. Brian lever inte idag, han gick bort i ett dödligt krampanfall vid 22 års ålder.

– Vi måste förstå hur hjärnan fungerar och vad den försöker göra. Då vi förstår det förstår vi också att hjärnan går att träna. Vi ser autistiska barn som börjar prata efter det att de tränat neurofeedback, språket har alltid funnits där. Vi ser också barn med lågt IQ som förbättrar sitt IQ till normalzonen. Hjärnan är gjord för multitasking. Det tar vi vara på i neurofeedback, säger Siegried Othmer.

Siegfried avslutar sin introduktion med att poängtera att neurofeedback inte är en metod man behöver ha en diagnos för att tillämpa, han menar att den fungerar för alla som vill utveckla kontrollen över sin hjärnas aktivitet och därmed utveckla sina förmågor. Däremot har han under dessa 30 år sett störst framgångar då neurofeedback satts in som en tidig insats för barn med stora beteendeproblem, barn utan språk och barn med utvecklingsstörning.

Annons