Nästa artikel

  • Genrebild. Bilden har ingen koppling till den studie som texten handlar om.

  • John Hasslinger är forskare på Karolinska Institutet i Stockholm. Här är en bild från hans disputation.

Premium Neurofeedback är en form av datoriserad hjärnträning som har lyfts fram som en potentiell behandling vid adhd. I en av de största studierna hittills på området har forskaren John Hasslinger tittat närmare på hur neurofeedback kan påverka uppmärksamhetsförmågan hos barn med adhd. Och han är besviken över utfallet.

I mars disputerade KI-forskaren John Hasslinger med sin avhandling där han har undersökt om och i sådana fall hur två olika neurofeedbackmetoder kan hjälpa barn med adhd, en neuropsykiatrisk diagnos kännetecknad av ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Neurofeedback handlar i korthet om att antingen via bild, ljud eller känsel ge återkoppling i realtid på hjärnans elektriska aktivitet (EEG) för att på så sätt träna vissa förmågor i hjärnan, däribland fokus, känslo

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons