Nästa artikel

Neurofeedback, beteendestöd och vikten av fysisk aktivitet för att stärka hjärnan. Det är några ämnen som tas upp i Specialpedagogiska skolmyndighetens nya publikation "Insatser i skolan för elever med adhd". Det är en sammanställning av forskningsöversikter och metastudier om evidensbaserade åtgärder i skolan för elever med diagnosen. Publikationen finns att ladda ner på SPSM:s webbplats (se länk i faktaruta längst ner). Special Nest har tidigare skrivit reportage om de ämnen som berörs i rapporten – här kommer några exempel. Trevlig läsning!

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Artiklar om olika metoder/insatser i skolan för elever med adhd:

"Inga beteenden sker i vakuum": Här intervjuar vi beteendeanalytikerna Camilla Kallenbäck och Marie Grafström som arbetar utifrån metoderna tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd.

"Struktur och delmål för att minska stress": Kunskap om hjärnan och struktur i vardagen. Enligt forskaren Cecilia Stenfors är detta två viktiga faktorer för att reducera stressen bland ungdomar. 

"Det kommer att bli räddningsmetoden för psykiatrin":  Siegfried Othmer, grundare av EEG Institute, berättar i denna intervju om hur behandlingsmetoden neurofeedback kan hjälpa barn med npf. 

"Att röra på sig ger enorma effekter på hjärnan": En artikel om psykiatrikern Anders Hansens bok Hjärnstark där han berättar om hur fysisk träning kan bidra till ökad koncentrationsförmåga.

Här hittar du Specialpedagogiska skolmyndighetens publikation Insatser i skolan för elever med adhdhttps://webbutiken.spsm.se/insatser-i-skolan-for-elever-med-adhd/

Kategorier: 
Metoder
Annons