Nästa artikel

Special Nest följer aktivt debatten om den svenska skolans utmaningar. Vi publicerar regelbundet reportage där vi lyfter fram perspektiv på hur skolan kan förändras och förbättras. Läs gärna dessa tre artiklar där Special Nest har pratat med pedagogikdoktorn John Steinberg, hjärnforskaren Martin Ingvar och specialpedagogen Helena Wallberg.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre artiklar om den svenska skolans utveckling: 

"Bristen på pedagogiskt ledarskap ger barnen skulden": John Steinberg, fil dr i pedagogik, intervjuas om varför han anser att det svenska skolsystemet har enorma brister. 

"Svenska skolan borde vara bättre": Martin Ingvar berättar här om varför skolan bör satsa på läs- och skrivfärdigheter, något som han anser är viktigt för att skolan ska kunna klara sitt uppdrag. 

"Eleverna får otydliga budskap om betygen": Vi intervjuar specialpedagogen Helena Wallberg om hur gemensam analys och individanpassad undervisning kan ligga till grund för en rättvisare betygssättning. 

 

 

 

 

Kategorier: 
Skola
Annons