Nästa artikel

Lärarutbildningarna i Sverige bör på ett mer genomgripande sätt ta upp och lära ut pedagogisk kunskap kopplad till npf-området, anser experter och forskare. Special Nest har intervjuat flera sakkunniga inom pedagogik om hur lärarutbildningarna borde förändras – här bjuder vi på några exempel. Trevlig läsning!

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra artiklar om npf-kunskap inom skolan:

"Skolan kan för lite om npf": Detta är en kort sammanfattning av en debattartikel skriven av en grupp forskare, bland andra Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap. Forskarna lyfter fram den bristande npf-kompetensen i skolan. 

"Hur ska lärarnas npf-kunskaper stärkas?": I denna artikel har Special Nest intervjuat företrädare för några av landets lärarutbildningar om hur npf-kunskapen bland lärarna kan förbättras. 

"Svenska skolan borde vara bättre": Här berättar hjärnforskaren Martin Ingvar om varför skolan i högre utsträckning bör fokusera på läs- och skrivträning för att lyckas med sitt uppdrag.

"Bristen på pedagogiskt ledarskap ger barnen skulden": John Steinberg, fil dr i pedagogik och författare till flera böcker i ämnet, intervjuas om det svenska skolsystemets mående. 

Kategorier: 
Skola
Annons