Nästa artikel

  • Peter Salmi är utredare på Socialstyrelsen och författare till den nya rapporten om självskador bland unga flickor.

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Bland flickor i åldrarna 12-17 år skedde en rejäl ökning av självskador under 2021 jämfört med året dessförinnan, enligt nya siffror från Socialstyrelsen. Det handlar om sammanlagt 1308 nya fall inom åldersgruppen – eller ungefär 3,5 fler fall varje dag. ”Det är viktigt att denna trend uppmärksammas bland alla relevanta aktörer så att det kan sättas in preventiva insatser”, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Under covid-19-pandemin kom en strid ström av tecken på ökad psykisk ohälsa bland unga, inte bara i Sverige utan också internationellt. Nyligen släppte Socialstyrelsen en rapport som befäste den bilden och som också visade på ett oroväckande resultatet. Under det andra pandemiåret, 2021, inträffade en kraftig ökning av självskador, så kallade avsiktliga självdestruktiva handlingar, hos unga flickor i Sverige. Trenden märks framförallt bland flickor i åldrarna 12-17 år. – Vi

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons