Nästa artikel

Bara en liten andel av de 13 000 som tvångsvårdas inom psykiatrin har en stödperson, trots att de har rätt till en sådan enligt lag.

Tidningen Dagens Medicin har med hjälp av patientnämnderna kartlagt hur många tvångsvårdade som fått tillgång till stödperson det senaste tre åren. Det visar sig att siffran blev 1000 per år, vilket motsvarar 8 procent.

Variationerna i landet är stora och i Västerbottens läns landsting får ungefär hälften av de tvångsvårdade inom psykiatrin en stödperson medan 1 procent av de tvångsvårdade i Landstinget Blekinge hade en stödperson, 2014.

Enligt lag ska tvångsvårdade informeras om rätten att få en stödperson. Men psykiatrins kunskap om detta ifrågasätts av flera patientnämnder. Stödpersonen har som uppgift att bistå patienten i personliga frågor under tvångsvården. Hen kan också besöka patienten samt delta i olika möten och förhandlingar som rör patienten. Landstingens patientnämnder utser stödpersoner.

– Vi har en känsla av att alla tvångsvårdade inte informeras om sin rätt, säger Matilda Berg, från patientnämnden i Landstinget Sörmland till Dagens Medicin.

Annons