Nästa artikel

  • "Förbundets farhågor har besannats om det nya omvårdnadsbidraget", säger Maria Sivall, jurist på Autism- och Aspergerförbundet.

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Maria Gustavson är utredare på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Premium För två år sedan ersattes vårdbidraget av omvårdnadsbidraget, vilket är avsett för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. En ny rapport visar att det kan vara svårare att komma upp till de högre ersättningsnivåerna inom omvårdnadsbidraget jämfört med inom vårdbidraget. ”En omotiverad sänkning av omvårdnadsbidraget kan få stora negativa konsekvenser för familjerna”, säger Maria Sivall, jurist på Autism- och Aspergerförbundet.

I januari 2019 skedde en stor förändring av det ekonomiska stödet till personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Då ersattes vårdbidraget och handikappersättningen av två nya bidragsformer: omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Bakgrunden till skiftet var, enligt den socialdemokratiska regeringen, att de tidigare bidragsformerna hade varit oförändrade sedan 70-talet och behövde moderniseras. I november ifjol fick Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i up

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons