Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Lisa Widén är utredare på Inspektionen för socialförsäkringen och författare till den nya rapporten.

Premium Unga vuxna som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga – till exempel till följd av en funktionsnedsättning – hamnar ofta i en svår situation. De efterföljande åren har många låga eller inga inkomster, flera får ekonomiskt bistånd från socialtjänsten och somliga skuldsätter sig. Det visar en ny analys från Inspektionen för socialförsäkringen. Special Nest har intervjuat rapportförfattaren Lisa Widén.

I den nya rapporten har Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) följt närmare 3000 personer i åldern 20-24 år som har fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Målet var att undersöka och analysera hur det går för dessa unga vuxna under åren efter avslagsbeslutet, till exempel hur deras ekonomiska situation ser ut och om de lyckas komma ut i jobb eller påbörja studier. Aktivitetsersättning söks via Försäkringskassan och riktar sig til

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons