Nästa artikel

Målet var att minska arbetsbördan med dokumentation för lärarna – men sedan extra anpassningar infördes som steg ett i skolornas stödtrappa får allt färre elever särskilt stöd, skriver tidningen Specialpedagogik.

Enligt siffror från Skolverket har andelen elever med åtgärdsprogram mer än halverats sedan reformen infördes, från drygt 12 till minre än 6 procent. Pisaresultaten spär på en oroande bild av att likvärdigheten minskar och klyftorna mellan hög- och lågpresterande elever, mellan skolor och mellan elever med olika socioekonomiska förutsättningar ökar.

– Den här utvecklingen är väldigt oroande. Likvärdighet är starkt kopplat till att ge alla barnen en chans, att alltså ge särskilt stöd till dem som behöver, säger Lisa Asp-Onsjö, docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Göteborgs universitet, till tidningen Specialpedagogik.

Just att stärka likvärdigheten var syftet med att införa åtgärdprogrammen på 1970-talet, men de förde också med sig krav om en omfattande dokumentation. De extra anpassningarna är tvärtom för löst reglerade, menar Lisa Asp-Onsjö som anser att skolan har gått från för mycket dokumentation till för lite.

Siffror som SCB nyligen publicerade visar också att åtgärdsprogrammen minskar och att andelen elever i årskurs 3-5 som får stödundervisning har halverats sedan 1990-talet.

– Att allt färre elever får stöd är oroande i sig, och att man inte sätter in stöd tidigt är dubbelt oroande, säger Lisa Asp-Onsjö till Specialpedagogik.

Kategorier: 
Skola
Annons