Nästa artikel

Insatserna till barn med funktionsnedsättningar som autism minskar i Sverige, enligt siffror från Socialstyrelsen.

Allt färre barn med funktionsnedsättningar som autism beviljas korttidsvistelse, det vill säga lägervistelse eller korttidshem/korttidsfamilj. Sedan 2007 har antalet barn som ges sådana insatser minskat med fem procent. Under samma tidsperiod har insatsen korttidstillsyn, vars syfte är att ge barnen stöd före och efter skolan samt under skollov, minskat med 15 procent. Det skriver Dagens Hälsa och hänvisar till siffror från Socialstyrelsen.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons