Nästa artikel

  • Doktoranden Åsa Melander har tillbringat två decennier i England där hon senast har jobbat som skolplatsplaneringschef i Hackney.

Premium Särskilt begåvade elever är ett allt hetare ämne i politik, media och forskning. Doktoranden Åsa Melander undersöker i sin avhandling hur de engelska och svenska skolorna förhåller sig till elevgruppen, och hon befarar att det finns en övertro på skolans kapacitet att hjälpa varje elev att utvecklas så långt som möjligt.

Det är fart på frågan. Allt fler artiklar skrivs om särskilt begåvade barn. Skolinspektionens kvalitetsgranskningar av skolors arbete med begåvade elever visar att det finns mycket att önska. I mars 2024 väntar beredning av en motion som föreslår att Skolverket ska ta fram en nationell strategi och handlingsplan för att främja lärandet hos särskilt begåvade elever. På forskningsfronten kan exempelvis den femåriga satsningen Forskarskolan om särskilt begåvade barn nämnas.   S

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons