Nästa artikel

  • Alli Klapp är skolforskare vid Göteborgs universitet.

Premium Många unga, ungefär 15 procent, uppnår inte godkänt i grundskolan och kommer därför inte in på någon gymnasieutbildning. Därför tillsattes tidigare i år två skolutredningar. Special Nest har intervjuat skolforskaren Alli Klapp om betygens betydelse och om problemen i dagens skola. "Unga med npf behöver ha mer tid på sig och studera i ett system som inte har så strikta spår som avgör dina chanser i livet och framtiden", säger hon.

– Min forskning handlar om hur betyg påverkar eleverna och om vilket stöd lågpresterande elever upplever att de får i skolan. Den visar att betyg inte har någon starkt motiverande effekt och att det finns en negativ betygseffekt för lågpresterande elever. Så idéer om att belöning och bestraffning är effektivt för lärande stämmer förmodligen inte, säger Alli Klapp. Alli Klapp är filosofie doktor i pedagogik och forskar vid Göteborgs universitet, där hon också utbildar lärar

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons