Nästa artikel

  • Eleverna som börjar ett yrkesprogram på gymnasiet har högre examensfrekvens jämfört med eleverna som hoppar på ett högskoleförberedande program.

  • Christina Sandström är enhetschef på Skolverket.

Premium Elever som har låga grundskolebetyg och som väljer ett yrkesprogram på gymnasiet har större chans att ta examen än elever med samma meritvärden på högskoleförberedande program. Det visar en ny rapport från Skolverket. Christina Sandström, enhetschef på Skolverket, tycker att de gymnasiala yrkesutbildningarna har ett oförtjänt dåligt rykte. Samtidigt visar forskning att en stor del av högstadie- och gymnasieeleverna med autism inte når godkänt i matte, svenska och engelska. Kan då elever med npf vara särskilt gynnade av att satsa på ett yrkesprogram?

Avsikten med den nya rapporten från Skolverket var att undersöka hur elevernas slutbetyg i grundskolan hängde ihop med och påverkade deras studieprestationer under gymnasiet. Rapporten är en så kallad registerstudie baserad på 88 200 elever som våren 2017 slutförde årskurs nio och som samma höst började på något av gymnasieskolans nationella program. En bärande slutsats är att eleverna som börjar ett yrkesprogram på gymnasiet har högre examensfrekvens jämfört med eleverna s

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons