Nästa artikel

  • "Den största svårigheten för oss är att få företag att våga testa att rekrytera våra kandidater. Initialt har de ofta en positiv attityd men när det kommer till kritan är det svårt att få rekryteringen genomförd. De är nog oroliga att det inte ska funka", säger Delal Apak, vd och coach på Novare Peritos.

Premium Det är inte ovanligt att personer med neuropsykiatriska diagnoser har svårt att få jobb, vilket resulterar i lidande för den drabbade. Special Nest har intervjuat Novare Peritos, ett rekryteringsföretag som sedan 2012 hjälper unga vuxna med npf att få en sysselsättning och därmed bryta utanförskapet.

Att personer med neuropsykiatriska diagnoser kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden är ingen nyhet. En undersökning, genomförd 2016, från riksförbundet Attention och försäkringsbolaget Trygg-Hansa tecknar en tydlig bild av situationen. I den berättade 58 procent av föräldrarna att de känner oro inför sina barns framtida möjligheter på arbetsmarknaden, och i undersökningen framkom också att sex av tio svenskar med npf saknar sysselsättning, enligt Statistiska Centralbyrå

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons