Nästa artikel

  • Roland Dreckmann upplevde många svårigheter innan han som vuxen fick sin Aspergerdiagnos. Idag är han stolt över att arbeta på Misa och kunna hjälpa andra.

  • Roland Dreckmann och Patrik fann varandra när verksamheten skulle byggas upp I Helsingborg. Tillsammans insåg de att Rolands erfarenheter kunde vara en tillgång på Misa.

  • Varje deltagare får en egen arbetskonsulent och här håller konsulenterna möte med sin chef. Från vänster på bilden: Roland Dreckmann, Patrik Andersson, Karin Säfwenberg och Gassan Lamarso.

Premium Efter många år med svårigheter på olika arbetsplatser diagnostiserades han med Aspergers syndrom. Problemen fick en förklaring och när han började arbetsträna på företaget Misa i Helsingborg blev det en vändpunkt. Nu använder Roland Dreckmann sina erfarenheter för att hjälpa andra. Special Nest har intervjuat honom.

Roland Dreckmann upplevde tidigt att något inte fungerade i yrkeslivet, men han visste inte vad. Flera gånger tvingades han lämna arbetsplatser där han egentligen trivdes, eftersom han drabbades av utmattningssyndrom. När en släkting fick diagnosen atypisk autism började Roland Dreckmann skaffa sig mer kunskap, någonting som fick honom att också reflektera över sina egna svårigheter. Han sökte hjälp och det visade sig efter en utredning att han har Aspgergers syndrom. – Ända seda

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons