Nästa artikel

I en undersökning larmar skolkuratorer att arbetet är alltför akutstyrt och att många insatser hinns inte med. Det går ut över eleverna, som inte får den hjälp de behöver.

Tre av fyra Skolkuratorer i Sverige upplever att de inte hinner eller knappt hinner med sina arbetsuppgifter, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Det rapporterar SvD.

Arbetsbelastningen har ökat och möjligheten till att förebygga elevers ohälsa och stötta lärare är för liten, enligt undersökningen. Nio av tio säger att arbetet är helt eller delvis akutstyrt.

De kuratorer som har fyra eller fler skolor att ansvara för anser i högre grad att möjligheterna att vara tillgänglig för eleverna är för dåliga, trots att lagen kräver det. På papperet är lagstiftningen tydlig: Nolltolerans gäller mot kränkningar eller våld i skolan. Som barn ska du omedelbart få stöd. Ansvaret är skolhuvudmannens. En nyckelperson i det arbetet är just skolkuratorn.

En orsak till varför kuratorerna upplever att arbetsuppgifterna inte hinns med i tillräcklig utsträckning är elevunderlaget. Över hälften av de tillfrågade i undersökningen har från 500 upp till 1 000 elever.

Totalt omfattar undersökningen 631 intervjuer, som genomfördes 4-24 november 2015. Svarsfrekvensen är 54 procent.

Annons