Nästa artikel

Barn med Tourettes syndrom kan vara bättre på att processa grammatik än barn utan diagnosen, visar en ny studie från Newcastles universitet.

Studien omfattade 27 barn i åldern 8-16 år, varav hälften av dem var diagnostiserade med tourettes syndrom. I undersökningen fick barnen repetera en serie av påhittade ord – till exempel ”naichovabe”. Resultaten visar att båda grupperna av barn kunde uttala orden korrekt, men barnen med diagnos var dock snabbare på att repetera orden jämfört med barnen utan diagnos. Forskarna menar att studien är en indikation på att barn med diagnosen kan vara bättre på att processa grammatik och att undersökningen kan bidra till en förbättrad diagnostikprocess av Tourettes syndrom.

Kategorier: 
Forskning
Annons