Nästa artikel

  • "Det är en imponerande mängd forskning om adhd som har gjorts de senaste tjugo åren", säger Henrik Larsson.

  • Nära 80 forskare från 27 länder på sex kontinenter har bidragit till den nya studien som har sammanfattat forskningsläget kring adhd.

Premium I ett nytt projekt har närmare 80 forskare från 27 länder sammanställt och analyserat hundratals stora studier om adhd. Målet: summera forsknings- och kunskapsläget kring diagnosen. Resultatet: 208 evidensbaserade slutsatser om adhd. Special Nest har intervjuat Henrik Larsson som är en av forskarna bakom projektet.

Studien publicerades i början på året i den vetenskapliga tidskriften Neuroscience & Biobehavioral Reviews. Den hade som övergripande syfte att sammanfatta det nuvarande forsknings- och kunskapsläget beträffande adhd, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som karaktäriseras av hyperaktivitet, impulsivitet samt koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter. I studien har forskarna presenterat sammanlagt 208 evidensbaserade slutsatser om adhd. Detta har de gjort genom att sammanst

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons