Nästa artikel

  • Alfons kulturhus ligger i Trädgårdsföreningen i Göteborg.

  • På Göteborgs stadsmuseum finns en våning för barn.

Tre utflyktstips för barn med NPF.

Alfons Åbergs Kulturhus

Var: Slussgatan 1, Göteborg.

Ålder: Upp till cirka 8 år.

Vad: Alfons Åbergs kulturhus består av mängder av aktiviteter som har med kultur, barn och barns utveckling att göra. Tre till fyra gånger om dagen pågår olika programpunkter, varav minst två är teater eller gestaltning av olika slag.

Hjälpmedel: Alfons Åbergs Kulturhus har under 2014 arbetat tillsammans med HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) för att göra verksamheten mer tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. Bland annat har det på hemsidan tagits fram ett bildschema och en film vid namn ”Lek och lär på Alfons Åbergs Kulturhus” som ett steg i att underlätta kommunikation och förståelse. Hörselhjälpmedlet Comfort Audio fungerar inte bara för barn med hörselsvårigheter, utan även för barn med koncentrationssvårigheter. Hjälpmedlet förtydligar tal och rensar bort störande bakgrundsljud.

Hemsida: www.alfonskulturhus.se

 

Göteborgs Stadsmuseum

Var: Norra Hamngatan 12, Göteborg.

Ålder: Alla åldrar. Barnens museum passar framförallt för barn mellan 0-5 år.

Vad: På Göteborgs stadsmuseum får du lära dig mer om Göteborgs historia, nutid och framtid. Hur såg Göteborg och Västsverige ut förr, och hur kommer området se ut i framtiden?

Hjälpmedel: Det går att få visningar i mindre grupper, om man anger detta vid bokning. Museets pedagoger går i olika intervaller på utbildningar för att kunna möta olika behov hos besökarna. Ingen audioguide finns, däremot ett kommunikationssystem som heter Whispers där pedagogens röst når rakt in i örat på lyssnaren. I museets skollektioner arbetar pedagogerna mycket med visuellt stöd i form av rekvisita och bilder.

Hemsida: www.goteborgsstadsmuseum.se

 

Liseberg

Var: Örgrytevägen 5, Göteborg.

Ålder: Alla åldrar.

Vad: Liseberg är Nordens största nöjespark med massor av attraktioner och underhållning.

Hjälpmedel: Gå till Gästservice inne på parkområdet och berätta om era behov, ni kan då exempelvis få gå före i köerna. Liseberg har även ett ledsagaråkband vilket innebär att en ledsagare får åka gratis under hela besöket.

Hemsida: www.liseberg.se

Annons