Sarah Norén

Aktiviteter
Många barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har mycket fritid, små nätverk och dåligt med självbestämmande. För att råda bot på detta...
Liv & Hem
Att vara mor- eller farförälder till ett barn som väntat eller oväntat får en NPF-diagnos kan vara omskakande. Många har svårt att förstå diagnosen...
Annons
Hjälpmedel
Många barn och ungdomar med NPF är drabbade av sömnproblem. Sömnbrist kan ge både kortvariga och långvariga konsekvenser för kroppen och hjärnan....
Aktiviteter
På Astroteatern får unga vuxna med LSS-stöd kombinera teater med kognitiv beteendeterapi, KBT, för att stärka sin självkänsla och lättare förstå...
Annons
Liv & Hem
Boendestödet innebär att man får hjälp i hemmet med sitt vardagliga liv – antingen genom motiverande stöd eller praktisk hjälp. Sedan 2011 är...
Liv & Hem
Att ens barn blir diagnosticerat med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara omtumlande, oavsett om diagnosen var väntad eller ej. Att veta...
Annons
Hjälpmedel
Underlätta vardagen med smarta hjälpmedel, tips och tricks.
Lagstöd
Socialtjänstlagen (SoL) styr socialtjänstens arbete. Lagen ska erbjuda hjälp till alla med tillräckligt behov, men på grund av det stora tolkningsutrymmet...
Aktiviteter
Museum, nöjesfält eller djurpark? Här är 13 tips på ställen där de tänkt lite extra på tillgängligheten.
Lagstöd
Det är sedan 1993 lagstiftat om att personer med vissa funktionsnedsättningar har rätt till hjälp och omsorg. Men vad innebär lagen om stöd och service...