Nästa artikel

 • Livrustkammaren

 • Gröna Lund

 • Rum för barn på Kulturhuset.

 • Tom tits i Södertälje.

 • Vasamuseet

 • Armemuseum

 • Sjöhistoriska museet

 • Medeltidsmuseet

 • Nordiska museet

 • Polismuseet

 • Skansen

 • Naturhistoriska riksmuseet

Museum, nöjesfält eller djurpark? Här är 13 tips på ställen där de tänkt lite extra på tillgängligheten.

TIPS!
Att undvika stressiga, trånga platser med mycket folk, ljud och intryck kan vara skönt för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tänk på att alla ställen har fler besökare under helgerna. Om det är möjligt kan det vara värt att försöka göra besök på vardagar eller på morgonen när stället precis har öppnat.

1. Armémuseum

Var: Riddargatan 13, Stockholm

Ålder: Från cirka 6 år.

Vad: Armémuseum är ett museum som skildrar Sveriges historia från 1500-talet till i dag, med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter.

Hjälpmedel: Inför besök från skolklasser anpassar museets pedagoger sina visningar efter gruppens behov. På lördagar klockan 14 hålls en öppen barnvisning som passar barn mellan 6 och 10 år. Varje dag pågår även ”Jakten på krigsbytet” vilket innebär att barn från 6 år får snoka runt i museet, leta efter ledtrådar och klara kluriga frågor i jakten på krigsbytet.

Hemsida: www.armemuseum.se

 

2. Gröna Lund

Var: Lilla Allmänna Gränd 9, Stockholm

Ålder: 0-100 år.

Vad: Nöjesfält med attraktioner för både stora och små.

Hjälpmedel: Som förälder, assistent eller ledsagare kan man kontakta Gröna Lunds servicecenter (till vänster om stora entrén) och berätta om sina behov och förutsättningar. De personer som inte klarar av att stå i täta köer eller stora folksamlingar kan i stället få gå in via attraktionernas utgångar. Det finns även speciella konsertplatser att ta del av, om man inte klarar av att stå i stora folksamlingar.

Hemsida: www.gronalund.com

 

3. Kulturhuset, Rum för barn

Var: Kulturhuset Sergels torg, Stockholm.

Ålder: 0-13 år.

Vad: I Rum för Barn finns ett stort bibliotek och en bildverkstad där barn kan måla och bygga i olika material.

Hjälpmedel: Här finns inga specifika hjälpmedel för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men biblioteket är fyllt av alla typer av barnböcker och i bildverkstaden är det du själv och din fantasi som bestämmer.

Hemsida: www.kulturhusetstadsteatern.se/Bibliotek/Rum-for-Barn

 

4. Livrustkammaren

Var: Slottsbacken 3, Stockholm.

Ålder: Alla åldrar.

Vad: I Livrustkammaren får stora som små ta del av avgörande ögonblick i den svenska historien. Vapen, rustningar, dräkter och vagnar berättar om hur livet sett ut för våra kungar, drottningar, prisar och prinsessor.

Hjälpmedel: Varje lördag och söndag klockan 13 startar en barnvisning – en spännande upptäcksfärd i museet. Vill man i stället upptäcka Livrustkammaren på egen hand finns audioguider för både vuxna och barn, eller så kan ni i Livrustkammarens butik låna Slottsmusen hemliga skrin. Med hjälp av skrinet utforskar ni själva museet på ett lekfullt lätt.

Hemsida: www.livrustkammaren.se

 

5. Medeltidsmuseet

Var: Strömparterren 3, Stockholm

Ålder: 2 år och uppåt.

Vad: Medeltidsmuseet skildrar Stockholms uppkomst och medeltida utveckling och är uppbyggt som en medeltidsstad med fasta fornlämningar från hela stadsområdet.  

Hjälpmedel: Om man bokar en privatvisning så anpassas visningen efter önskemål och behov. De öppna visningar som finns följer en striktare mall, men även här kan det gå att få en viss anpassning om man säger till. På helgerna hålls guidade familjevisningar som är anpassade för barn, de är därför långsammare och tydligare. Det finns inga audioguider för barn, men däremot kan den på lätt svenska fungera för äldre barn som vill ha extra tydlighet. I Hantverkstan – museets kreativa rum, kan du tillverka snören, snoddar och band.

Hemsida: www.medeltidsmuseet.stockholm.se

 

6. Nordiska museet

Var: Djurgårdsvägen 6-16, Stockholm.

Ålder: Alla åldrar.

Vad: På Nordiska Museet får både barn och vuxna lära sig mer om svenska trender och traditioner sedan 1500-talet.

Hjälpmedel: Här kan barn mellan 6 och 12 år ta del av barnens audioguide. Det finns även en audioguide på lätt svenska. I Lekstugan – Nordiska museets lek- och lärmiljö, kan barn (tillsammans med vuxen) lära sig mer om 1800-talet med hjälp av lek, fantasi och inlevelse. 

Hemsida: www.nordiskamuseet.se

 

7. Polismuseet

Var: Museivägen 7, Stockholm.

Ålder: Utställningarna har olika målgrupper, men ungefär från 5 år och uppåt.

Vad: För Polismuseet är det mötet med människor som är viktigast. Här får du större förståelse och inblick i polisens arbete, och får dessutom komma i närkontakt med polisbilar och annat spännande. Polismuseets uppdrag är detsamma som för polisen: att bekämpa brottslighet och öka tryggheten i samhället.

Hjälpmedel: Lärare till skolklasser kan prata ihop sig med pedagogen innan besöket för att denne ska kunna anpassa visningen efter gruppens behov och önskemål. Till exempel kan pedagogerna vara extra tydliga med att berätta hur visningen kommer vara upplagd, och sedan inte stanna för länge vid de olika stoppen. Är man i stället på museet med sina föräldrar finns inga direkta hjälpmedel, däremot är all text på museet skriven på lätt svenska. Framöver finns planer på audioguider.

Hemsida: www.polismuseet.se

 

8. Skansen

Var: Djurgårdsslätten 49-51, Stockholm

Ålder: Alla åldrar. Men besökarna är framför allt barn och barnfamiljer.

Vad: Skansen är ett museum, en folk- och nöjespark och Stockholms enda djurpark.

Hjälpmedel: Om du besöker Skansen för en visning kan du i förhand meddela pedagogen om vilka behov du har. Skansen är, tack vare sina stora ytor, sällan belamrat med folk och kan ofta erbjuda lugn och ro. I framtiden är planen att alla skyltar ska vara skrivna på tydlig och enkel svenska.

Hemsida: www.skansen.se

 

9. Sjöhistoriska museet

Var: Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm.

Ålder: Alla åldrar.

Vad: Sjöhistoriska Museet är ett museum som samlar in och bygger upp kunskap om kulturmiljöer vid vatten, till exempel hamnar, varv, fyrar och fartyg.

Hjälpmedel: Visningar för förskoleklasser och skolklasser anpassas efter gruppens önskemål. Vill man besöka museet tillsammans med en förälder/vuxen kan en audioguide vara en bra idé. För barn finns två olika audioguidesspår som hämtas utan kostnad i museientrén.

Hemsida: www.sjohistoriska.se

 

10. Tom Tits

Var: Storgatan 33, Södertälje.

Ålder: 2-102 år.

Vad: Tom Tits Experiment är ett museum med fyra våningsplan fyllda med olika naturvetenskapliga och tekniska experiment.

Hjälpmedel: Tom Tits är ett museum fullt av intryck. Ytorna är ibland stora och ibland trånga, vilket inte passar alla barn. Däremot är hela tanken med museet att barn och vuxna ska få upptäcka experimenten på egen hand – det går helt enkelt inte att göra fel. Tips! Mycket färre människor under lågsäsong.

Hemsida: www.tomtit.se

 

11. Vasamuseet

Var: Galärvarvsvägen 14, Stockholm.

Ålder: 3 år och uppåt.

Vad: På Vasamuseet kan du se regalskeppet Vasa, som sjönk 1628 och bärgades 1961, på nära håll. Vasamuseet har fjorton olika utställningar som på olika sätt berättar om skeppet, tiden hon byggdes i och hennes moderna historia.

Hjälpmedel: Som lärare kan man berätta om önskemål och behov, så anpassar pedagogen innehåll, nivå och tempo efter gruppen. Vasamuseet har även audioguider på flera språk, och olika allmänna visningar som inte kan förbokas. I informationsdisken kan man hämta en folder med ett ”Familjespår” – med hjälp av den går barn och vuxen tillsammans på en egen upptäcksfärd i huset.

Hemsida: www.vasamuseet.se

 

12. Naturhistoriska Riksmuseet

Var: Frescativägen 40, Stockholm.

Ålder: Alla åldrar, men ungefär hälften av besökarna är barn och unga.

Vad: Naturhistoriska riksmuseets uppdrag är att främja intresset för universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden, samt människans biologi och naturmiljö. Här finns även Cosmonova – en slags biograf med en kupolformad bioduk på vilken det visas filmer som kombinerar kunskap och underhållning.

Hjälpmedel: Vid visningar för skolklasser lägger pedagogerna upp visningen tillsammans med läraren. I vissa av utställningarna finns audioguider på lätt svenska. En av de senaste utställningarna har tillgänglighetsanpassats med exempelvis en tydlig karta vid utställningens början och skyltar med tydligt språk och logiska förklaringar. Framöver är planen att alla utställningar ska tillgänglighetsanpassas ännu mer.

Hemsida: www.nrm.se
 

13. Gribbanparken

Var: Logvägen 41, Spånga.

Ålder: Alla leksugna människor.

Vad: Gribbanparken är rolig för alla barn men har utformats med tanke på barn och ungdomar med autism eller liknande funktionsnedsättningar.

Hjälpmedel: För att fånga barnens intresse och nyfikenhet har parken utformats med hjälp av färger, former, underlag och aktivitetsstationer för både samvaro och ensamlek. Med förhoppning om att barnen ska få lust att stanna till och utforska parkens olika aktiviteter är stationerna lite utspridda från varandra och tydligt avgränsade med hjälp av underlaget som består av olika material och färger.

OBS!
De flesta platserna är även anpassade för personer med andra funktionsnedsättningar – till exempel för dem som sitter i rullstol eller har en synnedsättning. Den typen av tillgänglighetsanpassning tas inte upp i denna guide, men finns ofta att ta del av på de olika hemsidorna.

Annons