Nästa artikel

Flickor med diagnoser missgynnas i skolan och var fjärde rektor har svårt att ge rätt stöd till barn i behov. Dålig ekonomi och brist på kompetens är hinder.

Barnombudsmannen kräver att lärare måste få ökad kunskap om adhd och autism. I en ny rapport är BO kritisk till hur flickor med diagnoser missgynnas framför pojkar i samma situation. Det skriver Svt.

Omkring fem procent av alla barn diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism, fler pojkar än flickor får diagnos. Trots att kunskapen om att flickor missgynnas och underdiagnostiseras är känd så görs lite i samhället för att ändra på det anser Barnombudsmannen.

– Andelen pojkar med diagnoser är fortfarande tre gånger så hög som bland flickor. Myndigheter har i dag kunskap om att flickor missgynnas på grund av att kriterierna för neuropsykiatriska funktionnedsättningar kodats efter pojkars symptom, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg till Svt.

Barnombudmannen har också låtit göra en fördjupningsstudie för att undersöka hur grundskolans arbete med särskilt stöd ser ut. Var fjärde rektor i studien anser att det är svårt att ge rätt stöd till elever med diagnoser. Dålig ekonomi är den främsta orsaken till det, men bristen på kompetens bland personalen är också ett hinder.

Nu kräver BO att högskoleförordningen görs om så att alla lärare får obligatorisk utbildning om barn med neuropsykiska funktionsnedsättningar och andra funktionsnedsättningar.

Kategorier: 
Lagstöd
Annons