Nästa artikel

Antalet unga personer i Stockholms län som söker vård för depression, ångest, adhd, och autism ökar kraftigt. Det visar en studie från landstingets Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

SVT rapporterade igår, torsdag, om att antalet personer som söker vård för depression, ångest, adhd, och autism kraftigt ökar.

Studien, från landstingets centrum för epideiologi och samhällsmedicin, har undersökt den psykiatriska vårdkonsumtionen mellan 2006 och 2014 bland unga vuxna i åldern 18-24 år.

Anledningen till att fler söker vård är oklar. En tänkbar förklaring är att fler unga vågar söka vård, en annan att samhällets krav ökat, vilket gör att det finns ett behov av att söka vård.

Annons