Nästa artikel

En avdelning inom psykosvården i Uppsala planeras att läggas ned och ersättas av ett mobilt team som gör hembesök. Något som skapat stor oro bland personal och patienter.

SVT Nyheter berättar om en ung kvinna som har diagnosen bipolär sjukdom och pendlar mellan djup depression med självmordstankar och mani. Hon har fått stor hjälp på avdelning 114, som är en del av psykiatrin i Uppsala och ligger i Ulleråker. Patienterna har i sitt sjukdomstillstånd svårt att klara sig på egen hand och får på den olåsta avdelningen en social samvaro och hjälp med dagliga rutiner. Nu planerar man att stänga avdelningen för att spara pengar.

I stället för de nio vårdplatserna på avdelningen, som alltid är fullbelagd, vill man införa ett mobilt team som gör hembesök hos patienterna på kvällar och helger. Tanken är att man då ska kunna hjälpa dubbelt så många patienter som i dag.

– Vi har många patienter med stora behov och de har kostat mer än vad som är tillåtet. Nu har vi fått strikta ramar att hålla oss till budget, säger Inga Nigam som är sektionschef för psykosvård och rättspsykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till SVT Nyheter.

Beslut ska fattas av sjukhusdirektören den 9 december och går förslaget igenom kommer avdelningen att stängas dagen före julafton. 

Kategorier: 
Landsting
Annons