Nästa artikel

För att förbättra den psykiatriska vården har Psykiatri Skåne tagit hjälp av patienterna. Nu presenteras resultaten från brukarrevisionen på vuxenpsykiatrin i Malmö.

– Det är tydligt att patienterna uppskattar personalens bemötande och även kontaktpersonens roll under behandlingen. Men revisionen visar också att vi måste bli bättre på att kommunicera, bland annat vill patienterna ha ännu mer information om sin sjukdom och även större tydlighet kring sin vårdplan, säger Vuxenpsykiatriavdelning 89s enhetschef Anna Szwarcwald.

Nu har resultatet från den andra så kallade brukarrevisionen presenterats, från vuxenpsykiatrin i Malmö. Revisionen visar att patienterna efterfrågar fler samtal och ett större utbud av aktiviteter på avdelningen, samtidigt som de ger personalen mycket gott betyg för bemötande och lyfter upp kontaktpersonens positiva och viktiga roll.

En brukarrevision är en oberoende granskning av verksamheten som utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen som patient eller anhörig. Brukarrevisioner har utförts av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), i samarbete med RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) och revisonerna finns med i Psykiatri Skånes handlingsplan, som en av flera åtgärder för att göra verksamheten mer transparent.

Annons