Nästa artikel

Psynkpriset delas varje år ut för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa. Vinnarna presenterades på konferensen psykisk (o)hälsa den 3 februari.

 

Psynkpriset delas ut till den eller de som gjort något bra för barn och ungas psykiska hälsa. Priset delas ut i följande kategorier:

  • Gnet (för envist och ihärdigt arbete för barns och ungas psykiska hälsa)
  • Egenmakt (till person/organisation som själva tagit makt och inflytande över sin situation inom området barns och ungas psykiska hälsa)
  • Samhällsansvar (person/personer som tagit ansvar utöver det tjänsten kräver för att gynna barns och ungas psykiska hälsa)
  • Socioekonomi (person/personer som möjliggjort och främjat omdisponering av insatser och/eller pengar från dyrare och senare till billigare och tidigare)
  • Samverkan (konkreta exempel där samverkan bidragit till praktisk nytta för barns och ungas psykiska hälsa)

 

Vinnare 2015:

Gnetpriset gick till Berit Josefsson, utredare på Socialstyrelsen för enträget, engagerat arbete för barn som riskerar att fara illa.

I kategorin Egenmakt gick priset till föreningen Sveriges ensamkommandes förening. För att Sveriges ensamkommande förening bevakar intressefrågor och främjar medlemmarnas intressen. 

I kategorin samhällsansvar blev vinnaren svenska Röda korset för att de envist träder in för barnens bästa.

Socioekonomipriset gick till Örebro kommun för sitt ambitiösa arbete som utvecklat en modell för mer förebyggande och tidiga insatser.

I kategorin samverkan tilldelades priset BUP mellanvård i Skövde som med befintliga medel utveckla en vårdform till förmån för en utsatt grupp i samhället - barn och ungdomar med psykiska problem.

Annons