Nästa artikel

  • Christopher Gillberg är upphovsman till essence, ett paraplybegrepp som kastar ljus på den extensiva överlappningen mellan utvecklingsneurologiska och neuropsykiatriska diagnoser.

  • Christopher Gillbergs bok ESSENCE – Om adhd, autism och andra utvecklingsavvikelser släpps i april.

Premium Igår, tisdagen den 10 april, inleddes tvådagarskonferensen "Essence" i Göteborg, arrangerad av Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin. Samtidigt kommer professor Christopher Gillberg ut med en bok som bär samma titel: Essence. Men vad handlar egentligen begreppet om och på vilket sätt är det betydelsefullt?

Essence (early symptomatic syndromes eliciting neuro­developmental clinical examinations) är en samlingsterm för alla de tillstånd med tidigt debuterande beteendeproblem och/eller kognitiva svårigheter som leder till konsultation hos en mängd olika specialister, som ofta inte har något nära samarbete med varandra. Begreppet infördes av Christopher Gillberg, professor, forskare och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, som en samlingsterm för de neuropsykiatriska funktionsnedsättn

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons