Nästa artikel

  • OCD on Stage sprider kunskap om tvångssyndrom genom gestaltande teater.

Premium Genom att gestalta tvångssyndrom på scen blir deltagarna själva hjälpta – samtidigt som de sprider kunskap. Projektet "OCD on Stage" fortsätter att turnera i höst.

En ung kvinna med tvångssyndrom, eller OCD, uppsöker vården i tron att hon bär på en smitta. Läkaren, som träffat henne flera gånger tidigare, ger henne ingen förståelse och hon går ledsen och ”tillplattad” därifrån. Hade situationen ha kunnat hanteras på ett annat sätt av läkaren? Vilket sätt då, i så fall? Vill kanske du där i publiken komma upp och visa? – Det vi gör är en sorts forumteater där vi bjuder in åskådarna att hitta lösningar och medverka, för att g

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons