Nästa artikel

  • Under inspelningen av OCD-förbundets film ”Mamma, jag har blivit knäpp” berättade de medverkande barnen om hur de glömde sitt tvång när de var med djur eller höll på med musik. Idén om ett nytt projekt var född.

I sommar välkomnas barn med OCD till ett unikt läger i Skåne. Det nationella projektet ”Friskare med djur och musik” hjälper både knattar och lite äldre att trotsa tvånget och rädslan och i stället känna glädje och gemenskap.

Det var under inspelningen av OCD-förbundets film ”Mamma, jag har blivit knäpp” för ett par år sedan som idén kläcktes om att starta ett projekt med fokus på djur, natur och musik för barn med tvångssyndrom.

De medverkande barnen berättade om hur de glömde sitt tvång när de till exempel var i stallet med hästen eller när de höll på med musik.

– Vi som jobbade med filmen såg med egna ögon hur lugna de blev. Idén föddes då till det här projektet. Tanken var att samarbeta med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och skapa ett komplement till KBT-behandling, säger projektledare Susanna Wersäll.

 

Aktiviteter året runt
Genom medel från Allmänna Arvsfonden startade projektet ”Friskare med djur och musik” 2012. Sedan dess har förbundet på fyra orter i landet – Lund, Visby, Stockholm och Uppsala – kontinuerligt erbjudit aktiviteter för barn som omfattar just djur och musik.

På somrarna har det arrangerats djur- och musikläger, vilket även sker i år. På den mysiga gården Toppeladugård utanför Lund blir det efter midsommar ett knatteläger för pojkar och flickor i åldrarna 6-10 år, och i början av augusti blir det ett läger för flickor i åldrarna 11-18 år.

– Ännu finns det platser kvar, barn från hela landet är välkomna, säger Susanna Wersäll och nämner vad som kan stå på lägerschemat: hästridning till musik, mindfulness till häst, utflykter till zoo och agilitytävlingar, turer med häst- och vagn, luncher och middagar i den vackra 1600-talskrogen Toppekrog, lek i slottsbyggnaden och KBT-övningar.

 

Trotsar rädslan på eget initiativ
Syftet är att minska barnens oro och ångest i kontakt med djuren – och att bryta isolering. Genom att träffa andra barn och ha roligt får barnen känna sig inkluderade och respekterade. Barnen utsätter sig ofta för det som de är rädda för, men på eget initiativ.

– Vi ser till exempel att barn som är rädda för insekter och smuts hemma och som aldrig vågar sig ut i naturen, rider ut i skogen ändå bara för att det är så kul, säger Susanna Wersäll.

– Och barn som kanske inte klarat av att gå till skolan, klarar av att åka på läger. Det ger ett rejält lyft för självförtroendet.

På plats finns förutom djurledare och personal från OCD-förbundet, KBT-terapeuten Lena Göransson från BUP i Ystad, kantorn Kerstin Larsson som leder kören Korallerna i Lund och musik- och hälsopedagogen Signe Rudberg Selin.

– Det unika är kombinationen av djur och musik. Det har en väldigt stark och lugnande effekt, säger Susanna Wersäll.

 

Projektet blir permanent
Pengarna från Allmänna Arvsfonden är sedan i våras slut, men ”Friskare med djur och natur” har varit så framgångsrikt att OCD-förbundet planerar att driva projektet vidare på permanent basis. Just nu söker man bidrag från olika fonder och stiftelser.

– Till hösten planerar vi att utöka verksamheten även till Göteborg och Umeå, säger Susanna Wersäll.

Behovet av aktiviteter som sammanför unga människor med OCD är stort, menar både hon och förbundets ordförande Katriina Hugosson. Cirka två procent av Sveriges befolkning lider av OCD. Men förbundets blygsamma medlemssiffror vittnar om hur tabubelagt ämnet är.

– Vi har bara 2 000 medlemmar. Vi skulle kunna ha 200 000 om alla som led av OCD vågade prata om det på något sätt, säger Katriina Hugosson.

– Särskilt de unga går omkring med mycket skam. De vill inte på något sätt verka annorlunda än sina kamrater och vågar därför inte prata om sitt tvång. Många isolerar sig och en del klarar inte av att gå till skolan. Men det går att leva med OCD, och det går att bli bättre. Det vill vi visa! Säger Katriina Hugosson.

Obsessive Compulsive Disorder

  • OCD står för ”Obsessive Compulsive Disorder” och kallas på svenska även tvångssyndrom.
  • Ungefär två procent av befolkningen har OCD.  Dessa människor drabbas av ofrivilliga tankar (tvångstankar) eller känner sig tvingade att utföra ritualer (tvångshandlingar) av olika slag för att klara av de enklaste saker i vardagen.
  • Den vanligaste tvångshandlingen är att tvätta sig, ibland flera timmar om dagen. Andra vanliga tvångshandlingar är räknetvång och kontrolleringstvång.
  • Varför tvång/OCD uppstår vet man inte säkert, däremot att seretoninhalterna i hjärnan är en viktig pusselbit. Både ärftlighet och inlärning tros vara orsaker. Forskning pekar också på att en streptokockinfektion vid halsfluss hos barn kan dra igång en process som skadar svanskärnorna i hjärnan, så att tvångssyndrom utlöses.
  • Tvång behandlas vanligtvis med beteendeterapi (KBT) och medicinering.
  • Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som grundades 1989 för att stödja människor med OCD och deras anhöriga. Förbundet har 13 olika lokalföreningar runtom i landet.
  • Inom ramen för det nationella projektet ”Friskare med djur och musik” anordnar OCD-förbundet sommarläger utanför Lund i Skåne i juni (6-10 år) och augusti (11-18 år). Barn från hela landet är välkomna, och barn med OCD har förtur. Ännu finns det platser kvar. Kontakta projektledare Susanna Wersäll för mer information: telefon 0730-539039, mejl susanna.wersall@gmail.com
  • Hemsida: www.ocdforbundet.se
Annons