Nästa artikel

  • Linda Welin är verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne.

  • Jill Franssohn är inspektör på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

  • Genrebild.

Premium Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har riktat skarp kritik mot BUP i Helsingborg för att det har rått allvarliga brister i tillgängligheten till utredning och behandling, och för att det inte har funnits den personal som har behövts för att ge god vård. Special Nest har intervjuat Jill Franssohn, ansvarig inspektör på IVO, och Linda Welin, verksamhetschef för BUP i Skåne, om vad som ligger bakom kritiken och vilka åtgärder som har vidtagits.

Under flera år har barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Helsingborg fått kritik av föräldrar till vårdsökande barn och ungdomar. Lokala medier har skrivit om unga som inte har fått den vård som de behöver, främst på grund av långa väntetider för utredning, stöd och medicinering. Efter att flera anmälningar kommit in förra året öppnade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ett tillsynsärende och i sitt beslut skrev myndigheten att ”unga patienter får vänta orimligt läng

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons