Nästa artikel

IVO rapporterar om brister hos psykiatriska akutmottagningar i Mellansverige som gör vården mindre säker.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat samtliga psykiatriska akutmottagningar i sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro och konstaterar i en rapport att vårdgivarna brister i sitt ledningsansvar på ett sätt som gör vården mindre säker och mindre jämlik, det skriver Dagens medicin.

Kunskapsnivån i både telefonrådgivning och på akutmottagningen varierar stort mellan och inom mottagningarna, det finns också olika uppfattningar kring vem som skagöra en första bedömning av patienten som kommer till akuten.

IVO rapporterar också brister i dokumentationen och att ansvarsfördelningen mellan de jourhavande läkarna är oklar.

Annons