Nästa artikel

  • Amad Lindblom fick som liten ta stort ansvar för sin bror. Hon tror att anhörigstrategin kan betyda mycket, inte minst för många med invandrarbakgrund.

  • Lennart Magnusson är verksamhetschef för Nka, som tog initiativ till anhörigstrategin och nu fortsätter arbeta för stöd till anhöriga.

Premium Amad Lindblom har hela livet försökt hjälpa sin bror som har autism. Hon är en av många i Sverige som stöttar en närstående. Gruppen som ger anhörigvård är heterogen, men gemensamt för många av dem är att de själva kan behöva stöd för att orka. Här kommer den nya nationella anhörigstrategin in i bilden. Special Nest har intervjuat Amad Lindblom samt Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

– Många anhöriga i Sverige gör viktiga insatser för att deras närstående ska få ett gott liv och ger dem vård och omsorg. Det sammanlagda värdet av insatserna motsvarar många miljarder kronor om året och ibland måste de själva få stöd för att orka, säger Lennart Magnusson. – För att själv få stöd som anhörig måste man först veta att ens närstående får det stöd de behöver, sedan kan man tänka på sig själv. Min bror har intellektuell funktionsnedsättning och au

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons