Nästa artikel

Trots utlovade satsningar på skolan kan man i regeringens vårbudget läsa att statskassan får 100 miljoner mindre till specialpedagogik i år än förra året. Men enligt regeringen kommer det inte leda till några försämringar för barn i behov av särskilt stöd.

I regeringens vårbudget för 2016 framgår det att statskassan får 100 miljoner kronor mindre till specialpedagogik inom utbildningssektorn än 2015. Det kan tyckas märkligt när regeringen utlovat satsningar på skolan. Men eftersom det genomförs andra satsningar som kommer till skolan till del blir det inga försämringar, anser regeringen. Enligt regeringen görs en omfördelning av 100 miljoner kronor inom skolsektorn.

– Att det står så i budgettexten beror på att regeringen bedömde att de 500 avsatta miljonerna till specialpedagogik inte skulle sökas under året. Vi har gjort ett flertal förbättringar för att utöka specialpedagogiken i skolan, såsom kompetensutvecklingsinsatsen som Skolverket arbetar med. Vi har breddat lärarlyftet så att det innefattar fler riktningar inom specialpedagogik och vi håller just nu på att utforma ett statsbidrag för att kunna anställa fler specialpedagoger. Trots detta är vår bedömning att 500 miljoner kronor inte går åt idag, därför la vi 100 miljoner där de kan göra mer nytta i dagsläget. Till exempel till skolor som tar emot många nyanlända. Från nästa år beräknas summan vara 500 miljoner igen, säger Hanna Hessling, pressekreterare för utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Annons