Nästa artikel

Intresset för speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet har ökat lavinartat. Nu satsar regeringen 65 miljoner extra.

Inför höstterminen har drygt 900 personer sökt till speciallärarutbildningen inom ramen för Lärarlyftet. Motsvarande siffra förra hösten låg runt 100. En anledning till ökningen är att det i höst för första gången finns fler inriktningar att välja mellan, bland annat specialiseringen mot språk-, skriv- och läsutveckling.

På grund av det ökade söktrycket skjuter regeringen till 65 miljoner kronor till speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet, skriver den i ett pressmeddelande. Det skulle i teorin innebära en tredubbling av satsningen, och regeringen hoppas att ”alla behöriga sökande ska kunna ges plats”. De skriver också att intresset att utbilda sig till speciallärare funnits hela tiden – det som krävdes var att ge rätt förutsättningar.

Regeringen fördubblade nyligen bidraget till huvudmännen för dem som läser speciallärarlyftet från 500 kronor per högskolepoäng till 1 000 kronor. Det betyder 15 000 kronor per termin för den som studerar på halvfart. Huvudmannen bestämmer hur beloppet ska användas.

Annons