Nästa artikel

Ovanligt många har sökt till höstens speciallärarlyft, populärast är inriktningen mot språk-, skriv- och läsutveckling.

913 personer har sökt till höstens speciallärarlyft. En ovanligt hög siffra, enligt Skolverket. Problemet är att anslaget inte räcker för att ge möjligheten för alla sökande. Det kommer finnas maximalt 135 platser.

Inriktningen mot språk-, skriv- och läsutveckling är populärast och har 465 sökanden, 200 har sökt inriktningen mot utvecklingsstörning.

Ansökningstiden till Lärarlyftet gick ut den 15 april, men fortfarande håller alla lärosäten som erbjuder speciallärarlyftet – Stockholms universitet, Högskolan Kristianstad, Mälardalens högskola och Linnéuniversitetet – öppet för fler sökande. I månadsskiftet maj/juni får de sökande reda på om de har kommit in.

Annons