Nästa artikel

Regeringen tillsätter 1,6 miljoner kronor för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning genom taltidningar.

Regeringen har beslutat att att ge Myndigheten för tillgänliga medier, MTM, uppdraget att inkludera läns- och kommunaltidningar i utbudet av taltidningar för personer med funktionsnedsättningar som på ett eller annat sätt har svårt att ta till sig innehållet via enbart text.

– För att kunna vara aktiv i vår demokrati krävs det också att man har fått en chans att tillgängliggöra sig information om det som händer i samhället, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

1,6 miljoner kronor tillsätts för att 50 tidningar ska kunna distribueras digitalt på nätet. Idag skickas de per post på cd-skivor. Senast i december 2018 ska det nya systemet vara infört i hela landet.

Kategorier: 
Skola
Annons