Nästa artikel

WISC-V, den femte reviderade versionen av begåvningstestet för bedömning av barns och ungdomars kognitiva förmågor, finns nu på svenska.

Det är bolaget Pearson Assessment som har utvecklat testet. Den nya versionen av testet har reviderats och uppdaterats mot bakgrund av den senaste forskning och de kliniska erfarenheter som har gjorts sedan lanseringen av den förra versionen. Ändringarna innebär till exempel att skalans struktur har skiftat från en fyra- till femfaktorsmodell och dessutom har ett antal nya deltester adderats, enligt Pearson Assessments webbplats.

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons