Nästa artikel

  • "Vi vill att våra tyngdtäcken ska vara mer lätthanterliga och smidiga än till exempel kedjetäcken", säger Anita Åhlin, arbetsterapeut på Cura of Sweden.

  • Tyngdtäckena Pearl (underst) och Cozy från Cura of Sweden.

Premium Det är inte ovanligt att personer med neuropsykiatriska diagnoser använder så kallade tyngdtäcken. Nu har det Sundsvallsbaserade företaget Cura of Sweden utvecklat två nya tyngdtäcken som ska ge bättre sömnkvalitet.

Att sömn i rätt omfattning och kvalitet är viktigt för både den psykiska och den fysiska hälsan är ingen nyhet. Det är heller ingen nyhet att många svenskar idag är drabbade av problem och svårigheter kopplade till sömnen. Statistiken talar ett tydligt språk om situationen. Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten var det hela 39 procent av befolkningen (mellan 16 och 84 år) som under 2018 brottades med sömnbesvär i någon grad. Och siffror från Socialstyrelsen visar på en ty

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons