Nästa artikel

Det senaste året har sammanlagt 22 300 samtal inkommit till Minds sjödlinje Självmordslinjen, enligt en verksamhetsrapport.

De vanligaste samtalen handlar om självmord/självmordstankar (23 procent), psykisk ohälsa (23 procent), ensamhet (13 procent) och relationsproblem (8 procent). Rapporten visar också att 16 500 av de 22 300 samtalen, alltså ungefär tre fjärdedelar, inträffar via chatt och e-post, medan resten sker via telefon. Det finns också vissa skillnader i kontaktsätten mellan könen och olika åldrar; yngre personer och kvinnor föredrar kontakt via chatt samtidigt som äldre personer och män föredrar telefon.  Självmordslinjen är öppen dygnet runt, startades i oktober 2015 och bemannas av 300 volontärer som arbetar i 4-timmarsskift två gånger varje månad. Samtliga volontärer är utbildade i suicidinprevention.

Vittnesmålen från de som ringer oss visar på kraften i det medmänskliga samtalet. Ofta har vi lyckats vända till synes hopplösa konversationer till något meningsfullt, och sedan fått feedback som visar att samtalet har varit livräddande, säger Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Självmordslinjen, enligt ett pressmeddelande på Minds webbplats.

Läs mer om Mind: https://mind.se/

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons