Nästa artikel

  • "Vi vet att vi har en stor grupp elever som kämpar med just de exekutiva förmågorna: koncentration, uppmärksamhet och planering. När skolan kräver mycket av de förmågorna blir det viktigt att tydliggöra PASS-processerna för att se till att det inte blir hinder i lärandet", säger Petri Partanen.

Premium Det finns olika test för att mäta intelligens. Ett av dessa, Cognitive Assessment System, utgår från att planering och uppmärksamhet är fristående förmågor inom begreppet intelligens. Kanske kan detta ge möjlighet att anpassa skolgången för barn med adhd. – Vi har saknat instrument som går att omsätta till insatser i skolan, säger psykologen Petri Partanen.

Intelligens kan mätas med olika sorters tester. Gemensamt för de test som är seriösa är att forskare undersökt dem vetenskapligt. Beroende på vad testet ska användas till måste forskarna veta hur testet fungerar. Om ett test till exempel ska användas för att hitta de personer som har lägst eller högst begåvning måste man låta väldigt många människor genomgå testet. Efter att tillräckligt många undersökts går det att veta hur en genomsnittsperson klarar testet. Dessutom ka

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons