Nästa artikel

Premium Metakognitiv träning, att reflektera över sitt eget lärande, har stor betydelse för hur effektiv arbetsminnesträningen blir. Det visar en studie av elever i behov av stöd.

Arbetsminnet är viktigt för såväl läsförmågan som matematiska färdigheter. Dessutom påverkar det barns förmåga att fokusera. Att förbättra arbetsminnet är därför en viktig del i arbetet med att hjälpa barn med inlärningssvårigheter. Petri Partanen, skolpsykolog och doktorand vid avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet, har undersökt vilken betydelse metakognitiv träning har för arbetsminnesträningen. I den metakognitiva träningen får eleverna i grupp lära sig a

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons